ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΑΚ - ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΛΥΜΝΙΟΥ ΕΝΑΛΙΑ ΚΑΛΛ-ΙΣΤΙΑ:

Μια αναδρομή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ιστιοφόρου ναυτιλίας της Λίμνης Ευβοίας (1833 -1900)